ตัวกรองการค้นหา

102 ที่ดิน สำหรับ ขาย

24

หัวหิน
฿ 24,000,000 ที่ดิน

12,800 Sqm
12,800 Sqm
26

หัวหิน
฿ 45,000,000 ที่ดิน

24,000 Sqm
24,000 Sqm
19

หัวหิน
฿ 9,390,000 price reduces ฿ 16,000,000 ที่ดิน

6,628 Sqm
6,628 Sqm
3

หัวหิน
฿ 128,000,000 ที่ดิน

0 0 25,600 Sqm
25,600 Sqm
3

ชะอำ
฿ 22,800,000 ที่ดิน

0 0 19,200 Sqm
19,200 Sqm
5

หัวหิน
฿ 3,950,000 ที่ดิน

0 0 908 Sqm
908 Sqm
6

ชะอำ
฿ 472,500,000 ที่ดิน

0 0 100,800 Sqm
100,800 Sqm
13

ชะอำ
฿ 238,000,000 ที่ดิน

0 0 22,400 Sqm
22,400 Sqm
12

บางสะพาน
฿ 62,000,000 ที่ดิน

0 0 22,400 Sqm
22,400 Sqm
6

หัวหิน
฿ 35,000,000 ที่ดิน

0 0 16,000 Sqm
16,000 Sqm
13

หัวหิน
฿ 13,000,000 ที่ดิน

0 0 1,600 Sqm
1,600 Sqm
9

หัวหิน
฿ 5,000,000 ที่ดิน

0 0 7,200 Sqm
7,200 Sqm
6

หัวหิน
฿ 35,000,000 ที่ดิน

0 0 22,400 Sqm
22,400 Sqm
3

ทับสะแก
฿ 21,000,000 ที่ดิน

0 0 2,104 Sqm
2,104 Sqm
2

หัวหิน
฿ 5,830,000 ที่ดิน

0 0 736 Sqm
736 Sqm
16

ชะอำ
฿ 85,000,000 ที่ดิน

0 0 0 Sqm
11

หัวหิน
฿ 85,000,000 ที่ดิน

0 0 2,188 Sqm
2,188 Sqm
10

ทับสะแก
฿ 21,000,000 ที่ดิน

0 0 4,800 Sqm
4,800 Sqm
14

หัวหิน
฿ 6,500,000 ที่ดิน

0 0 2,000 Sqm
2,000 Sqm
5

หัวหิน
฿ 2,800,000 ที่ดิน

1,600 Sqm
1,600 Sqm
8

หัวหิน
฿ 12,000,000 ที่ดิน

0 0 3 Sqm
3 Sqm
5

หัวหิน
฿ 4,800,000 ที่ดิน

1,200 Sqm
1,200 Sqm
15

ชะอำ
฿ 20,000,000 ที่ดิน

0 0 8,000 Sqm
8,000 Sqm
5

หัวหิน
฿ 19,800,000 ที่ดิน

0 0 14,080 Sqm
14,080 Sqm
10

หัวหิน
฿ 75,000,000 ที่ดิน

0 0 80,000 Sqm
80,000 Sqm
7

ชะอำ
฿ 110,000,000 ที่ดิน

0 0 4,400 Sqm
4,400 Sqm
11

ปราณบุรี
฿ 135,000,000 ที่ดิน

0 0 8,000 Sqm
8,000 Sqm
15

ปราณบุรี
฿ 54,000,000 ที่ดิน

0 0 9,620 Sqm
9,620 Sqm
5

หัวหิน
฿ 15,000,000 ที่ดิน

0 0 9,600 Sqm
9,600 Sqm
7

หัวหิน
฿ 7,900,000 ที่ดิน

0 0 0 Sqm